demo

slider1 slider2 slider7a slider5 slider3 slider6a slider4a
preload image preload image

Profesjonalizm i doświadczenie

ponad 1 000 klientów i 20 tysięcy pojazdów obsługiwanych od 10 lat - najstabilniejsza współpraca na rynku

Najkorzystniejsza relacja funkcjonalności do ceny

zaawansowane urządzenia monitorujące GPS i rozbudowane oprogramowanie w konkurencyjnej cenie.

Zaawansowane funkcjonalności

szeroka gama opcji podglądu zdarzeń oraz generowania raportów, w tym raportów definiowanych przez klienta.

Wysoka szybkość i stabilność działania

stabilna, lokalna aplikacja minimalizująca konieczność komunikacji z serwerem danych.

Niskie koszty komunikacji GPRS i roamingu

zastosowanie inteligentnego algorytmu przesyłania danych z urządzeń monitorujących GPS w pojazdach.

Elastyczność współpracy

dostępność wielu opcji abonamentu i długości umowy oraz możliwość skorzystania z opcji przedpłaconej.

Bezpieczeństwo danych

zastosowanie najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa systemu i transmisji danych między aplikacją a serwerem.

System monitoringu GPS i zarządania flotą - SAS Flota przeznaczony jest dla firm oczekujących od systemu zarządzania flotą generowania informacji i raportów, wspierających skuteczne zarządzanie flotą i poszukiwanie oszczędności. W wersji podstawowej (SAS Flota Standard) przeznaczonej dla mniejszych firm możliwe jest generowanie szeregu raportów ukazujących aktywność poszczególnych pojazdów we flocie. Z kolei w wersji zaawansowanej (SAS Flota Plus) przeznaczonej dla firm posiadających większe floty system oferuje całą gamę raportów umożliwiających uzyskanie analitycznych danych niezbędnych do poszukiwania źródeł oszczędności w zarządzaniu flotą pojazdów. Dzięki tym raportom możliwe jest między innymi minimalizowanie strat paliwa, zwiększanie efektywności wykorzystania pojazdów, kontrola realizacji zadań przez pracowników oraz efektywne przypominanie o ważnych datach z punktu widzenia zarządzanymi pojazdami (np. przeglądy lub terminy wygasania ubezpieczeń).

Abonamenty dostępne dla usługi SAS Flota


Abonament „Flota Premium” oferuje pełen zakres funkcjonalności niezbędnych dla zaawansowanego zarządzania flotą (w tym odczyt CAN i bezpośredni dostęp do serwera SAS). Z kolei abonament „Flota Plus” oferuje funkcjonalności niezbędne do wydajnego zarządzania dużą flotą pojazdów i wygodnej analizy danych przekrojowych pojazdów. Abonament „Flota Standard” przeznaczony jest dla firm kładących większy nacisk na monitorowanie pojazdów niż zaawansowane funkcjonalności analizy i zarządzania flotą:

 

Funkcjonalności SAS Flota

Flota
Premium

Flota
Plus

Flota Standard

Odświeżanie danych

co 2 minuty, lub przy każdej zmianie kierunku jazdy o więcej niż 45°, przy alertach oraz na żądanie

znak znak znak
Odczyt pozycji, prędkości i przebiegu

co 1 sekundę zaawansowany algorytm pomiaru przebiegu pojazdu filtrujący błędy odczytu GPS

 znak  znak  znak

Historia tras

na serwerze SAS (pobieranie danych i archiwizacja przez Klienta na dowolny okres)

znak1 rok

znak1 rok

znak3 m-ce


Szczegółowe dane tras

w podglądzie bieżącym i raportach dostępne są dane adresowe lokalizacji (tj. nazwa ulicy i miasto)

 znak  znak  znak

Raporty postojów i odległości

wraz z adresem lub identyfikacją miejsc zdefiniowanych przez użytkownika (np. klienci, magazyny itp.)

znak  znak  znak

Raport przekrojowy

graficzna reprezentacja trasy, prędkości i godzin pracy i innych parametrów pojazdu

 znak  znak   

Raport stylu jazdy

raport stylu jazy kierowcy przedstawia statystykę niebezpiecznych zachowań kierowcy

 znak  znak  

Alerty

automatyczne, mailowe powiadomienia o wybranych zdarzeniach – np. o zmianie poziomu paliwa

 znak  znak  

Raporty cykliczne

możliwość automatycznego generowania raportów w cyklach dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych

 znak  znak  
Wyszukiwanie pojazdów

znajdowanie pojazdów najbliżej określonej lokalizacji - adres, kod pocztowy lub POI

 znak  znak  
Definiowanie miejsc użytkownika

możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby miejsc użytkownika i tworzenia dla nich raportów aktywności

 znak  znak  

Faktury paliwowe

prosty import danych tankowań służących do analiz normatywu spalania (cykl miejski i trasa)

 znak  znak  
Współpraca z czujnikami w pojeździe

możliwość skonfigurowania dowolnych czujników i powiadomień (np. temperatura w ładowni, otwarcie drzwi itp.)

 znak  znak  
Współpraca z sondą paliwa

możliwość instalacji i wykorzystywania pomiarów z sondy paliwa lub szyny CAN

 znak    
Odczyt danych CAN pojazdu

odczyt magistrali CAN lub FMS w pojeździe – informacje o faktycznym zużyciu paliwa, obrotach i przebiegu.

 znak    
Integracja z serwerem Klienta

możliwość pobierania danych pojazdów bezpośrednio z serwera SAS pod kątem integracji z systemami IT Klienta

 znak